Γεωμετρική

Σχέδια με γεωμετρικό παρονομαστή που περιέχουν τρίγωνα, κύκλους, τετράγωνες λεπτομέρειες ευθυγραμμίζονται αυστηρά με τη γεωμετρία