Χριστουγεννιάτικη Συλλογή

Η χρονολογία στο προϊόν θα είναι το 24 και όχι το 23!